GEMEENTEBLADRectificatie publicatie Ontwerp bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied Cranendonck 2023"

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwscranendonk.nl op: 29-12-2023

  1. Bekendmakingen Cranendonck
  2. GEMEENTEBLADRectificatie publicatie Ontwerp bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied Cranendonck 2023″

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening bekend gemaakt dat het ontwerp bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied Cranendonck 2023” van vrijdag 22 december 2023 t/m donderdag 1 februari 2024 voor eenieder ter inzage ligt.Bij deze publicatie zijn een aantal adressen weggevallen waarvoor een Ontwerp besluit ontheffing Wet geluidshinder ter inzage ligt. Hieronder de rectificatie met de volledige lijst met adressen;Ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinderBij de realisatie van de woning(en) wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai overschreden. Bij geringe overschrijding kan de gemeente hiervoor hogere grenswaarden vaststellen. Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder liggen de ontheffingsaanvraag en het ontwerpbesluit tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.Dit Ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinder is van toepassing op onderstaande locaties:- Nieuwedijk 45 – Schoordijk 3 te Budel;- Goorstraat 35 te Soerendonk;- Goorstraat ong. (tussen 21 en 23) te Soerendonk;- Schoordijk 1 te BudelVoor het ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinder voor de bovenstaande vier adressen wordt de ter inzage termijn met 1 week opgeschoven. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor zienswijze termijn met betrekking tot het Veegplan Buitengebied Cranendonck 2023.Indienen zienswijzeVoor het indienen van een zienswijze op het Ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinder kan eenieder van 29 december 2023 t/m 8 februari 2024 zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Een mondelinge zienswijze kunt u - op afspraak - indienen bij de balie van het gemeentehuis. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website: www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Unknown

 Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Cranendonk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Cranendonk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.