STAATSCOURANTOmgevingsvergunning Het Laar 5 te Maarheeze, Cranendonk

Bekendmaking voor Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwscranendonk.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen cranendonk
  2. STAATSCOURANTOmgevingsvergunning Het Laar 5 te Maarheeze, Cranendonk

Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, sub 3 Wabo ter inzage van 18 oktober 2012 tot en met 28 november 2012 Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 18 oktober 2012 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Het Laar 5 te Maarheeze met bijbehorende bijlagen voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via de gemeentelijke website www.cranendonck.nl . Het ontwerpbesluit heeft betrekking op het in gebruik nemen van de voormalige boerderijwoning als woning op het perceel plaatselijk bekend als Het Laar 5 te Maarheeze. Tegen het ontwerpbesluit kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgenmeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.

Unknown

 Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Cranendonk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Cranendonk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.