STAATSCOURANTOntwerp bestemmingsplan Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat OPNIEUW ter inzage, Cranendonck

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwscranendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen cranendonk
  2. STAATSCOURANTOntwerp bestemmingsplan Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat OPNIEUW ter inzage, Cranendonck

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 28 maart 2013 het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat opnieuw voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPAIR7001-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan betreft een actualisatie van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen Airpark en Fabrieksstraat te Budel. De digitale versie die ter inzage lag vanaf 21 februari, bevatte een verouderde kaart, vandaar dat het plan opnieuw ter inzage komt te liggen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich in eerste instantie wenden tot de medewerkers van de publieksbalie. Zienswijzen die reeds ingediend waren, zullen meegenomen worden en hoeven niet opnieuw ingediend te worden.

Unknown

 Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Cranendonk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Cranendonk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.