STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Laarstraat ongenummerd te Budel, CranendonckOntwerp bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Laarstraat ongenummerd te Budel’, ter inzage van 13 juni 2013 tot en met 24 juli 2013Zienswijzen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwscranendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen cranendonk
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Laarstraat ongenummerd te Budel, CranendonckOntwerp bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Laarstraat ongenummerd te Budel’, ter inzage van 13 juni 2013 tot en met 24 juli 2013Zienswijzen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 13 juni 2013 het ontwerp bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Laarstraat ongenummerd te Budel’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel, vanaf 18 juni aan de Cranendoncklaan 1,3 en 4 te Soerendonk. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3015-ONT2. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op een Ruimte voor Ruimte woning aan de Laarstraat ongenummerd te Budel, op de hoek met de Nieuwedijk. Deze woning is reeds gerealiseerd op basis van een rechtsgeldige omgevingsvergunning. Echter het bestemmingsplan dat deze woning mogelijk maakte is bij uitspraak van de Raad van State van 24 oktober 2012 vernietigd. Dit ontwerp bestemmingsplan heeft tot doel deze woning alsnog planologisch vast te leggen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis, dat vanaf 18 juni is gevestigd aan de Cranendoncklaan 1,3 en 4 te Soerendonk. In het kader van de verhuizing is het gemeentehuis 14 en 17 juni gesloten. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich tijdens openingstijden wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.

Unknown

 Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Cranendonk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Cranendonk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.