STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan Goorstraat ongenummerd te Soerendonk, Cranendonckvastgesteld bestemmingsplan “Goorstraat ongenummerd te Soerendonk” ter inzage van 20 juni 2013 t/m 31 juli 2013

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwscranendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen cranendonk
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan Goorstraat ongenummerd te Soerendonk, Cranendonckvastgesteld bestemmingsplan “Goorstraat ongenummerd te Soerendonk” ter inzage van 20 juni 2013 t/m 31 juli 2013

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 6 juni 2013 het bestemmingsplan ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan “Goorstraat ongenummerd te Soerendonk” met het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 20 juni 2013 voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Cranendoncklaan 4 in Soerendonk. Tevens is het plan met bijbehorende raadsbesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPSRD6008-VAS1. Het bestemmingsplan heeft betrekking op één tweede woning op een gedeelte van het perceel Goorstraat 11 te Soerendonk. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Cranendonk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Cranendonk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.