GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied Cranendonck 2023” en zakelijke beschrijving

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwscranendonk.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Cranendonck
  2. GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied Cranendonck 2023” en zakelijke beschrijving

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied Cranendonck 2023” vrijdag 22 december 2023 t/m donderdag 1 februari 2024 voor eenieder ter inzage ligt.Doel Het betreffen elf postzegelbestemmingsplannen verzameld in één veegplan:1. Schoordijk 1 te Budel; woningsplitsing van de bestaande woonboerderij en het realiseren van mantelzorg2. Goorstraat 35 te Soerendonk; transformatie naar wonen in de vorm van drie woningen3. Bosch ong. (naast 11) te Budel - Boschdijk 2 Budel; realisatie van één Ruimte-voor-Ruimte woning inclusief bijgebouw aan de Bosch ong. (naast 11) en het saneren van het pluimveebedrijf en het realiseren van een bijgebouw aan de Boschdijk 24. Grensweg 64 te Budel; het toevoegen van diverse functies5. Nieuwedijk 45 – Schoordijk 3 te Budel; het pand Nieuwedijk 45 om vormen tot woning en aan de Schoordijk 3 de bestaande bedrijfswoning omzetten naar Wonen en een Ruimte voor Ruimte kavel in de vorm van een tweekapper6. Olifant – Goorstraat 32 te Soerendonk; de bedrijfswoning aan de Goorstraat 32 omzetten naar Wonen en deze splitsen en ten oosten hiervan een Ruimte voor Ruimte kavel realiseren in de vorm van een tweekapper7. Schoordijk 10 te Budel; de planlocatie herbestemmen naar wonen8. Olifant 1 te Soerendonk; omzetten van de bestemming naar wonen9. Keunenhoek 34a te Budel; het planologisch mogelijk maken van een kinderopvang met bijbehorende bebouwing10. Keunenhoek 11 te Budel; het realiseren van drie woningen waarvan twee Ruimte-voor-Ruimte woningen11. Goorstraat ong. (tussen 21-23) te Soerendonk; het realiseren van drie wooneenheden binnen de bestaande Ruimte voor Ruimte kavelInzageWij adviseren u het ontwerp bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1706.VPBG3107-ONT1 of via www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versie is juridisch bindend. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. U kunt een afspraak maken via 14-0495.Vanaf 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, vanaf 1 januari kunt u het plan bekijken op de landelijke website https://omgevingswet.overheid.nl. Bovenaan de website klikt u op ‘Regels op de kaart’, klik nogmaals op ‘regels op de kaart’. Via het tabblad ‘Document zoeken’ kunt u zoeken op de plannaam of het plannummer van het project. Het plannummer is: NL.IMRO.1706.VPBG3107-ONT1.Ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinderBij de realisatie van de woning(en) wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai overschreden. Bij geringe overschrijding kan de gemeente hiervoor hogere grenswaarden vaststellen. Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder liggen de ontheffingsaanvraag en het ontwerpbesluit tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.Dit Ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinder is van toepassing op onderstaande locaties:- Nieuwedijk 45 – Schoordijk 3 te BudelAnterieure overeenkomstIn het kader van het ontwerp bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied Cranendonck 2023” maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor eenieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.Indienen zienswijzeOp het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Een mondelinge zienswijze kunt u - op afspraak - indienen bij de balie van het gemeentehuis. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website: www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Unknown

 Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Cranendonk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Cranendonk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.