Ontwerp bestemmingsplan “Veegplan Kernen Cranendonck 2023” en zakelijke beschrijving

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwscranendonk.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Cranendonck
  2. Ontwerp bestemmingsplan “Veegplan Kernen Cranendonck 2023” en zakelijke beschrijving

bestemmingsplan Cranendonck Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Cranendonck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Veegplan Kernen Cranendonck 2023” vrijdag 22 december 2023 t/m donderdag 1 februari 2024 voor eenieder ter inzage ligt.   Doel Het betreffen elf postzegelbestemmingsplannen verzameld in één veegplan: 1. Heikant 30 te Gastel; het realiseren van een paardencoachingbedrijf aan huis 2. ’t Stepke ong. te Budel; het realiseren van één bungalowwoning 3. Grote Hoefstraat te Budel; Het slopen van twee schuren en realisatie van één vrijstaande woning. 4. Kijkakkers ong. te Maarheeze; het realiseren van twee starterswoningen 5. Oranje Nassaulaan 11 te Maarheeze; het realiseren van twee seniorenwoningen 6. Vennenweg ong. te Gastel; het realiseren van één vrije sector woning 7. Meemortel – Populier Noord te Budel; het realiseren van vier vrije sector woningen 8. Damenweg ong. te Soerendonk; het realiseren van twee vrije sector woningen 9. Meemortel 21-23 te Budel: het realiseren van twee vrije sector woningen 10. Sint Lambertusstraat te Budel-Schoot; het slopen van de 24 sociale huurwoningen en het realiseren van 28 levensloopbestendige sociale huurwoningen 11. Meemortel – Populier Zuid te Budel; het realiseren van drie vrije sector woningen. Inzage Wij adviseren u het ontwerp bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1706.VPK8005-ONT1 of via www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versie is juridisch bindend. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. U kunt een afspraak maken via 14-0495. Vanaf 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, vanaf 1 januari kunt u het plan bekijken op de landelijke website https://omgevingswet.overheid.nl. Bovenaan de website klikt u op ‘Regels op de kaart’, klik nogmaals op ‘regels op de kaart’. Via het tabblad ‘Document zoeken’ kunt u zoeken op de plannaam of het plannummer van het project. Het plannummer is: NL.IMRO.1706.VPK8005-ONT1. Ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinder Bij de realisatie van de woning(en) wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai overschreden. Bij geringe overschrijding kan de gemeente hiervoor hogere grenswaarden vaststellen. Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder liggen de ontheffingsaanvraag en het ontwerpbesluit tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Dit Ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinder is van toepassing op onderstaande locaties: - Oranje Nassaulaan 11 te Maarheeze - Meemortel – Populier Noord te Budel - Meemortel 21-23 te Budel - Meemortel – Populier Zuid te Budel Anterieure overeenkomst In het kader van het ontwerp bestemmingsplan “Veegplan Kernen Cranendonck 2023” maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor eenieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Indienen zienswijze Op het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Een mondelinge zienswijze kunt u - op afspraak - indienen bij de balie van het gemeentehuis. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website: www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Unknown

 Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Cranendonk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Cranendonk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.