GEMEENTEBLADOntwerpbesluit tot aanwijzing locatie voor ondergrondse container (gemeente Cranendonck)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwscranendonk.nl op: 16-01-2024

  1. Bekendmakingen Cranendonck
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbesluit tot aanwijzing locatie voor ondergrondse container (gemeente Cranendonck)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college mag volgens de Afvalstoffenverordening besluiten hoe de gemeente huishoudelijk afval inzamelt. Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck zijn voornemens om een locatie aan de Keizer Ottostraat te Budel aan te wijzen als ondergrondse inzamelvoorziening voor huishoudelijk restafval.OntwerpbesluitDe locatie van de ondergrondse container is vastgesteld via een ontwerp-aanwijzingsbesluit. ZienswijzeBelanghebbenden kunnen een zienswijze indienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Uw zienswijze dient in ieder geval het volgende te bevatten:•dagtekening;•het nummer van het ontwerp-aanwijzingsbesluit;•omschrijving van het ontwerp-aanwijzingsbesluit waar u een zienswijze op heeft;•een beschrijving van uw zienswijze;•uw naam en adres;•ondertekening.U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u binnen de termijn van zes weken contact opnemen met de behandelend ambtenaar Frits van Loon. Bereikbaar via telefoonnummer 0495-431146.InzageU kunt het ontwerp-aanwijzingsbesluit digitaal bekijken via het publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom). Lukt het niet om de documenten digitaal in te zien? Bel dan naar telefoonnummer 14 0495. U wordt teruggebeld voor het maken van een afspraak om het document op locatie te komen bekijken.Het ontwerp-aanwijzingsbesluit ligt vanaf de publicatiedatum zes weken ter inzage bij:•Gemeente Cranendonck, Capucijnerplein 1, 6021CA Budel;

Unknown

 Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwscranendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Cranendonk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Cranendonk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.